ZESPÓŁ "JUTRZENKA"
 
       Zespół "Jutrzenka" powstał w lutym 2002 r. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Siedlisku. Kierownikiem Zespołu jest Jadwiga Czaykowska a instruktorem muzycznym jest Zdzisław Zwarycz
       Zespół swoim śpiewem uprzyjemnia różne spotkania i uroczystości od państwowych poprzez kościelne do
biesiadnych. Śpiew Zespołu słychać w wielu miejscach m. innymi: na Festiwalu "Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim, Festiwal "Ziemia i Pieśń"- Szprotawa,Spotkanie Artystyczne Seniorów "SAS"- Międzyzdroje,
Międzynarodowy Festiwal "Tęcza Polska"- Polanica Zdrój,Koncert "Jesień jest piękna"- Góra, Festiwal Piosenki
Żołnierskiej i Patriotycznej w Jemielnie. Odbyło się również spotkanie z Polonią w Berlinie.
        Uświetniamy miejscowe imprezy i uroczystości takie jak: cykliczne majowe "Święto Bzów", Spotkanie
z "Piosenką Biesiadno - Kresową" , Święto Plonów - prowadząc ceremoniał począwszy od śpiewu pieśni religijnych
w kościele po oficjalną część  dożynkową,uroczystości " Dnia Seniora ", Dzień Niepodległości , W.O.Ś.P. Jurka Owsiaka itp.
         Repertuar nasz jest bardzo bogaty w pieśni tradycyjne , biesiadne, historyczne, kościelne, kolędy i inne.
W zestawie repertuaru są również piosenki z własnymi tekstami oraz własną muzyką
         Posiadamy wiele nagród m.in, "Brązową Sowę" za udział w Plebiscycie Radia Zachód "Na swojską nutę",
wiele wyróżnień i wspomnień zapisywanych w Kronice przez kier. Jadwigę Czaykowską.
       
  Kontakt z zespołem "Jutrzenka": 
              Jadwiga Czaykowska  
              ul. Kasztanowa
              67-112 Siedlisko 
              tel. kom. 509 695 602.