REGULAMIN KONKURSU „ESTETYCZNA ZAGRODA 2020”


 

CEL KONKURSU:

 1. Celem konkursu jest poprawa estetyki wsi.
 2. Promowanie dbałości, czystości oraz ogólnie pojętego dobrego wyglądu obejścia.
 3. Aktywizowanie mieszkańców do działań mających na celu poprawę wizerunku własnych posesji.


ORGANIZATORZY:

 • Wójt Gminy Siedlisko,
 • Sołtys i Rada Sołecka Siedliska,
 • Sołtys i Rada Sołecka Borowca,
 • Sołtys i Rada Sołecka Bielaw,
 • Sołtys i Rada Sołecka Różanówki,
 • Sołtys i Rada Sołecka Pięknych Kątów,
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku.


ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

 1. Zgłoszeń można dokonać u Sołtysa sołectwa, na którego terenie znajduje się obejście, do 26.06.2020 r.
 2. Zgłoszenia od Sołtysów GOKiS przyjmuje do 01.07.2020 r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane. Zgłoszenie może nastąpić w siedzibie GOKiS (Pl. Zamkowy 23, 67-112 Siedlisko), telefonicznie (nr 600087698) lub mailowo (gokis.siedlisko@op.pl).
 3. Do konkursu poszczególne sołectwa zgłaszają odpowiednio:
  Bielawy – 5 gospodarstw,
  Borowiec – 4 gospodarstwa,
  Piękne Kąty - 3 gospodarstwa,
  Różanówka - 3 gospodarstwa,
  Siedlisko – 5 gospodarstw.
 4. Konkurs rozgrywany jest tylko w miejscowościach należących do Gminy Siedlisko.
 5. Powołana komisja dokona oceny oraz udokumentuje wybrane obejścia. Wykonane zdjęcia podczas konkursu zostaną zaprezentowane podczas Gminnych Dożynek 2020 i/lub na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (www.gokissiedlisko.pl) oraz Facebook’u (www.facebook.pl/gokissiedlisko).
 6. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędą się podczas trwania Dożynek Gminnych 2020 i/lub na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury
  i Sportu (www.gokissiedlisko.pl) oraz Facebook’u (www.facebook.pl/gokissiedlisko).

W przypadku wystąpienia sytuacji niezależnej od Organizatora uniemożliwiającą wręczenie nagród podczas trwania Dożynek Gminnych lub w przypadku odwołania imprezy, Organizator zobowiązuje się do dostarczenia nagród dla zwycięzców.

 

RODO:

Administratorem danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Siedlisku,
ul. Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko

Reprezentowany przez

Martyna Wiśniewska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedlisku

tel. +48 600 087 698