Konkurs - „Najlepsza ozdoba bożonarodzeniowa wykonana z darów lasu”

GOKiS przy współpracy z Nadleśnictwem Nowa Sól ogłasza konkurs:

„Najlepsza ozdoba bożonarodzeniowa wykonana z darów lasu”

(bombka, stroik świąteczny)

 

Regulamin konkursu

1.Organizatorzy – Nadleśnictwo Nowa Sól

2.Cele konkursu Zachowanie i promocja tradycji wytwarzania ozdób świątecznych, promocja zrównoważonego rozwoju poprzez promowanie drewna jako surowca w 100% odnawialnego. Pobudzenie aktywności twórczej w zakresie przygotowania produktów i ozdób przy wykorzystaniu darów z lasu
i materiałów naturalnych. Rozwijanie wrażliwości i zdolności twórczych. Popularyzacja lokalnej twórczości.

3.Warunki uczestnictwa:

·         I SPOSÓB: Przesłanie zdjęcia – dzieła (bombka, stroik) wykonanego w całości z darów lasu oraz materiałów naturalny oraz zdjęcia autora wraz z dziełem. Zdjęcia należy przesyłać na adres mailowy beata.katna@zielonagora.lasy.gov.pl lub NowaSol@zielonagora.lasy.gov.pl, w treści wiadomości należy podać dane kontaktowe (telefon, mail, adres, wiek autora).Zdjęcia należy przesyłać do 06.01.17 roku. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu
i późniejszego wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

·         II SPOSÓB: Przekazanie dzieła (bombka, stroik) wykonanego w całości z darów lasu oraz materiałów naturalny wraz z informacją o danych kontaktowych (telefon, mail, adres, wiek autora). Prace należy przekazać do siedzimy Nadleśnictwa Nowa Sól do 06.01.2017. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i późniejszego wyłonienia zwycięzców
i przyznania nagród.

·         III SPOSÓB: Uczestnictwo w wystawie prac (bombka, stroik) na Gwiazdkowym Spotkaniu Wigilijnym, która odbędzie się 10 grudnia w Siedlisku.

4.W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni bez względu na wiek.

Przesłanie zgłoszenia- zdjęcia wraz z danymi kontaktowymi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ewentualną publikacje zdjęcia na stronie internetowej http://www.nowasol.zielonagora.lasy.gov.pl oraz na profilu Facebook-owym Nadleśnictwa Nowa Sól. Zgłoszenie uczestników, którzy nie ukończyli 18 lat, musi być potwierdzone przez opiekuna i dostarczone do Nadleśnictwa osobiście wraz z pracami, drogą elektroniczną lub pocztową.

5.Prace oceniane będą przez Komisje Konkursową składającą się z pracowników nadleśnictwa Kategoria - Najlepsza ozdoba bożonarodzeniowa wykonana z darów lasu (stroiki, bombki).

6. Nagrodzone zostaną 3 najlepsze prace, w zależności od poziomu konkursu komisja może wyróżnić dowolna liczbę prac.

7. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, nagrody książkowe oraz zestaw drewnianych upominków.

8.Prace niezgodne z tematyką konkursu nie będą oceniane.

9.Kryteria oceny: oryginalność, odwołanie do tradycji, motywy regionalne, walory artystyczne, stopień trudności wykonania.

10.Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się do 13.01.2017 roku