Klub Senior+

 

 

 

ANKIETA ZAINTERESOWANIA UCZESTNICTWEM W PROGRAMIE „KLUB SENIOR+”

Gminna Siedlisko pozyskała dofinansowanie na utworzenie „Klubu Senior+”, osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie załączonej wstępnej deklaracji uczestnictwa.

Jeżeli jesteś:

 • mieszkańcem Gminy Siedlisko,
 • w wieku 60 +,
 • osobą chcącą żyć w sposób aktywny i twórczy

to znak, że Klub Seniora to miejsce idealne dla Ciebie.

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” !!!

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

 • zajęcia odbywać się będą 4 razy w tygodniu po 6 godzin,
 • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,
 • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, warsztatach twórczych, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów,
 • i wiele innych zajęć.

Korzystanie z oferty „Klubu Senior+” będzie bezpłatne, obowiązywać będzie dzienna lista obecności. Możliwość dofinansowania „Klubu Senior+” uzależniona jest od frekwencji udziału osób w projekcie. Obowiązek funkcjonowania placówki to okres co najmniej 3 lata.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie Senior+” muszą wypełnić formularz wstępnej deklaracji uczestnictwa wraz z załącznikami i złożyć dokumenty w Urzędzie Gminy w Siedlisku
ul. Pl. Zamkowy 6 (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu), u Sołtysów lub w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu Pl. Zamkowy 23 Siedlisko.

Siedziba Klubu Pl. Zamkowy 23 Siedlisko.

Formularz wstępnej deklaracji uczestnictwa oraz załączniki można pobrać:

 • w Urzędzie Gminy przy ul Pl. Zamkowy 6 (w godz. pracy urzędu);
 • w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Pl. Zamkowy 23;
 • ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedlisku (www.gokissiedlisko.pl)
 • ze strony internetowej Urzędu Gminy (siedlisko.adcomp.pl)
 • u Sołtysów.

Załącznik:

Uwaga! Wstępne deklaracje składać można do 22.06.2020r.!

Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej                                  w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015 - 2020 oraz środków Gminy Siedlisko.